SMP Muhammadiyah 1 Kalasan

Guru dan Staf

Guru dan Staf

DAFTAR GURU DAN KARYAWAN

SMP MUHAMMADIYAH 1 KALASAN TAHUN AJARAN 2019/2020

Identitas Ketugasan
ANDI FIRZANDI, S.Ag.

Lahir : Gisting, 09 Juli 1974

NBM : 1017943

 

Guru PAI/ ISMUBA/

Ur. ISMUBA

ISNA ANNISA PERMATASARI, S.Pd.

Lahir : Boyolali, 16 Oktober 1996

NBM : –

 

Guru PAI/ ISMUBA
ALMAY MA’ALY GHALIB ANGGARA

Lahir : Sleman, 21 Januari 1997

NBM : –

 

Guru PAI/ ISMUBA/ Tapak Suci
DWI MALAYANTI,S.Pd

Lahir : Sleman, 23 Agustus 1964

NIP : 19640823 198503 2 007

 

Guru PKn/

Kepala Perpustakaan

SUJARWO, S.Pd.

Lahir : Sleman, 5 Januari 1966

NIP : 19660105 198910 1 001

 

Guru Bhs. Indonesia/

Wakil Kepala Sekolah/

Ur.Kesiswaan

NUR AMALINA PRASETYARINI, M.Pd.

Lahir : Sleman, 30 April 1988

NBM : 1161412

 

Guru Bahasa Inggris
NOOR AINI, S.Pd.

Lahir : Pati, 22 Agustus 1991

NBM : 1206274

 

Guru Matematika/

Ur. Kurikulum

SITI FITRIA RATNASARI,S.Pd.

Lahir : Gunung Kidul, 19 Maret 1995

NBM : –

 

Guru Matematika
TRI KIRWAHYUNI, S.Pd.

Lahir : Klaten, 15 Juni 1977

NBM : 949892

 

Guru IPA
NURSELLA MANGGALANI SETYA PERTIWI, S.Pd.

Lahir : Yogyakarta, 01 Juli 1996

NBM: –

 

Guru IPS
YULIANING, S.Pd.

Lahir : Bantul, 25 Juni 1990

NBM : –

 

Guru Seni Budaya
KHUDZAIFAH, S.Pd.

Lahir : Sleman, 22 April 1991

NBM : –

 

Guru Penjasorkes
SITI ARBARONI SUPRIHATUN, S.E.I

Lahir : Sleman, 29 Juni 1982

NBM : 1033239

 

Guru TIK/ Kepala Lab
RISKA IKA SUSILOWATI, S.Pd.

Lahir : Sleman, 11 Februari 1994

NBM : –

 

Guru Bahasa jawa
SITI ROCHMI HANDAYANI, S.Pd.

Lahir : Sleman, 16 September 1962

NBM : 814313

 

Guru BK
H. BAEHAQI

Lahir : Sleman, 17 Oktober 1960

NBM : 653039

 

Ur. Humas/

Kepala TU

SITI NURJANAH

Lahir : Sleman, 30 Mei 1960

NBM : 850428

 

Staf TU/ Administrasi Umum
LIS DWI PRATIWI, S.Pd.

Lahir : Sleman, 17 Juli 1966

NBM : 850429

 

Staf TU/ Administrasi Keuangan
BAMBANG HERMANTA

Lahir : Sleman, 12 Januari 1960

NBM : 814310

 

Ur. Sarpras/

Staf Umum/ Perpustakaan

SRIYONO

Lahir : Sleman, 27 Mei 1966

NBM : –

 

Staf Umum/ Keamanan
WASINI

Lahir : Sleman, 3 Mei 1970

NBM : –

 

Staf Umum/ Kebersihan
Komentar Facebook